Fruit is veel milieuvriendelijker om te produceren dan vlees. In Europa is twee derde van alle landbouwgrond in gebruik voor de productie van (voer voor) dierlijke voedingsmiddelen. Voor de productie van een kilo rundvlees is volgens het Rivm-rapport ‘Wat ligt er op ons bord’ bijvoorbeeld een jaar lang 10 m2 grond nodig, terwijl de productie van kilo appels maar 0,6 m2 vraagt. Bovendien gaat de productie van vlees gepaard met uitstoot van broeikasgasemissies; bij rundvlees drie keer zoveel als bij kip of varken. De productie van fruit vergt minder landoppervlak en gaat gepaard met minder broeikasgasemissies, maar vergt wel relatief veel water, vooral als irrigatie nodig is.

Ook tellen bij voedingsmiddelen met een lagere milieubelasting, zoals fruit, de fasen van bewaren, verpakken en transporteren sterker mee. In deze fasen is met name het gebruik van fossiele energie en grondstoffen bepalend voor de mate van de milieubelasting.
In bijgevoegde grafiek is te zien dat de milieubelasting bij de productie van appels bijna verwaarloosbaar is, maar dat verpakken en transport relatief zwaar drukken op de milieubelasting.

 

De ene appel is de andere niet
Hoewel appels van zichzelf al een lage milieubelasting kennen, is de consumptie van lokaal geteelde appels duidelijk gunstiger voor het milieu dan het eten van buitenlands product. Doctoraalstudente Yanne Goossens van de KU Leuven, België, onderzocht in 2015 het verschil in energieverbruik tussen een Belgische appel die een half jaar bewaard was en een Nieuw-Zeelandse appel die een zeereis van 22.000 km achter de rug had. Het bleek dat de Belgische appel 12 tot 20 procent energiezuiniger was dan het exemplaar uit Nieuw-Zeeland. Vlak na de Belgische fruitoogst liep dit verschil op tot 65 procent. De helft van het energieverbruik bij de Nieuw-Zeelandse appel bleek te bestaan uit de zeereis, terwijl ULO-bewaring van de Belgische appel juist zwaar op het milieu drukt.
Overigens is energieverbruik maar één aspect van de ecologische duurzaamheid. Er is ook klimaatimpact via CO2-emissie en emissie naar het oppervlaktewater van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 26 januari 2017 - 13:52