Fruitconsultadviseur Jop Westplate emigreert naar Noorwegen om daar in juli in dienst te treden als voorlichter steenfruit bij de Noorse fruitteeltvoorlichting. Westplate werkte gedurende twaalf jaar voor Fruitconsult als specialist steenfruit. Jan Peeters en René Albers nemen binnen Fruitconsult de teelttechnische voorlichting voor kersen en pruimen over. Gerard Poldervaart gaat voor FC schriftelijke informatie over steenfruit verzorgen.

Bijna gelijktijdig vertrekt John Looijen naar Zweden om daar voor de grootste coöperatie fruitafzet als teeltadviseur in de fruitteelt te gaan werken. Looijen was de afgelopen jaren bedrijfsleider op de locatie Randwijk van het bedrijf van Pieter Vernooij.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 4 juni 2012 - 09:30