Fruitteler Nico van Maaswaal in ’t Goy heeft een rechtszaak in hoger beroep verloren tegen de gemeente Houten. Dat betekent dat de gemeente Houten bij het gebruik van een knalapparaat om vogels te verjagen een minimale afstand van 300 meter van een geluidsgevoelig object, zoals woningen van derden, mag eisen.

 

De gemeente verleende in de zomer van 2009 een ontheffing voor het gebruik van een knalapparaat voor het weren van vogels in een perenperceel, maar stelde daaraan strikte voorwaarden. Van de gemeente moet een knalapparaat ten minste 300 meter van ‘geluidsgevoelige objecten’, zoals woningen bevinden en mag de teler niet vaker dan zes keer per uur knallen. De eis van 300 meter is pas in de loop van 2009 vastgesteld, voorheen was dat 50 meter. Van Maaswaal heeft deze afstandseis via de rechter aangevochten, maar uiteindelijk geen gelijk gekregen.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 23 maart 2012 - 07:00