Van alle Nederlandse fruittelers wil 16 procent investeren in regenkappen, hagelnetten, nachtvorstbescherming of vogelwering. Hagelnetten zijn het meest populair (5,9%). Daarnaast wil 5,1 procent vogelwering aanschaffen, wil 4,3 procent investeren in regenkappen en wil 2,7 procent investeren in nachtvorstbescherming. Deze uitkomsten brengt AgriDirect naar buiten aan de hand van de jaarlijkse FruitteeltScanner. Daartoe zijn in juli en augustus ruim 900 Nederlandse fruittelers telefonisch ondervraagd. Een steekproef van 250 telers beantwoordde eveneens een vraag over investeringsplannen in beschermende maatregelen. Binnen deze groep zijn alle teelten vertegenwoordigd. In hoeverre conclusies op basis van deze cijfers getrokken kunnen worden is dus de vraag.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 september 2015 - 18:25