Houten wil de eisen en wensen van de fruitsector in haar gemeente zo goed mogelijk afstemmen op haar beleid. Daarvoor ontvingen de fruittelers een enquête zodat de gemeente de wensen en de behoeftes van de fruitteeltsector in beeld kon krijgen. De vragen gaan onder meer over de huidige bedrijfssituatie, milieuaspecten, archeologie, landschap, waterbehoefte, aantal medewerkers, bebouwing van het perceel, driftbeperkende maatregelen, de aanwezigheid van een overkapping en toekomstverwachtingen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 april 2013 - 12:00