90 procent van de fruittelers houdt zich goed aan de regels rondom de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. De NVWA voerde in 2016 in totaal 359 inspecties uit in de fruitsector. In totaal hebben 40 telers een bestuurlijke boete gekregen. Er zijn geen verboden stoffen aangetroffen.
De NVWA-controleurs kwamen 70 keer in actie op het moment van toepassen zelf. De inspecties werden in de periode van april tot en met september uitgevoerd. Daarbij werd specifiek gekeken naar naleving van gebruiksvoorschriften, de regels van het activiteitenbesluit en het verplichte bewijs van vakbekwaamheid. Als gevolg van deze controles kregen 15 telers een bestuurlijke boete. Reden was in hoofdzaak het gebruik van middelen in strijd met de voorschriften, zoals het niet voldoen aan de driftreducerende maatregelen ter bescherming van het oppervlaktewater. Bij 4 telers is wel een overtreding geconstateerd, maar werd een waarschuwing gegeven.

De overige 289 controles waren zogenoemde bedrijfsinspecties, waarbij bladmonsters zijn genomen en de administratie werd gecontroleerd. In de maanden april en mei zijn 92 bedrijven gecontroleerd, waarbij specifiek gekeken is naar de naleving van de regel dat bepaalde middelen voor 1 mei niet gebruikt mogen worden op percelen langs oppervlaktewater en beperkingen tijdens de bloei. Uit dit onderzoek is gebleken dat 3 fruittelers de gebruiksvoorschriften voor gebruik vóór 1 mei overtreden hadden. De regel dat sommige middelen niet gebruikt mogen worden tijdens de bloei werd goed nageleefd.

Van mei tot december zijn nog eens 197 bedrijven gecontroleerd. Het betrof hier bedrijfsinspecties waarbij een administratieve en fysieke inspectie is uitgevoerd aangaande het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Bij deze inspecties is bij 22 bedrijven een boeterapport opgemaakt voor een of meerdere overtredingen. Dit waren verschillende overtredingen, maar het merendeel betrof het niet conform het gebruiksvoorschrift toepassen van een gewasbeschermingsmiddel.

De inspecteurs constateerden een opvallend verschil tussen grootfruittelers en telers van kleinfruit (inclusief aardbeien). Grootfruittelers houden zich vaker niet aan voorschriften voor het gebruik in de buurt van oppervlaktewater en de maximale dosering of aantal toepassingen. Telers van kleinfruit gebruiken vaker gewasbeschermingsmiddelen die op een bepaald gewas niet zijn toegelaten. De totale nalevingspercentages zijn bij telers van grootfruit en kleinfruit gelijk. De NVWA zal in 2017 gedurende het teelt-/spuitseizoen in ieder geval toepassingscontroles uitvoeren. In 2016 kondigde de NVWA in april al de grootschalige inspecties aan. Doel was 20 procent van de bedrijven te controleren om zo de naleving in de fruitsector te verbeteren.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 april 2017 - 20:36