Gemiddeld wil 10,1% van de Nederlandse fruittelers hun bedrijf uitbreiden of laten opvolgen. Ongeveer net zoveel telers (10,8%) zegt het bedrijf juist te willen afbouwen. Dat blijkt uit een telefonische enquête, die eind 2017 onder 1.300 fruittelers werd gehouden door AgriDirect.
Opvallend is dat het aantal bedrijven met een opvolger sinds 2016 beduidend lager is dan in de jaren ervoor. In 2010 had ruim 30% van de bedrijven nog een (beoogde) opvolger. In de jaren 2011 tot en met 2014 schommelde het percentage bedrijven met een (beoogde) opvolger nog tussen de 25 en 30% en sinds 2016 is dit aandeel tot onder de 25% gezakt.
Hoe groter de bedrijven, hoe meer animo er is om het bedrijf over te nemen. Van de bedrijven met een areaal van 20 hectare of meer heeft 16,8% een opvolger, tegen slechts 4,1% van de bedrijven met een omvang van 4 tot 8 hectare.

 

In een reactie op het onderzoek van AgriDirect zegt NFO-voorzitter Michiel Gerritsen: “Natuurlijk zijn wij blij met de positieve cijfers wat betreft het percentage uitbreidingsplannen. Fruittelers kenden in 2017 gemiddeld een redelijk tot goed jaar. Het percentage uitbreidingsplannen lijkt dan ook gelijk te lopen met de conjunctuur. Daarnaast is de schaalvergroting duidelijk zichtbaar aangezien er bij bedrijven tot 8 hectare veel meer beëindigingsplannen zijn dan bij grotere bedrijven. Naar verwachting zullen echter niet veel kleine fruitbedrijven per direct hun werkzaamheden beëindigen. Dit is een traject dat jaren duurt.”

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 februari 2018 - 20:57