“Emissie vanaf het erf van fruitteeltbedrijven is een soms onderschatte emissieroute. Daarom is het belangrijk dat de NFO fruittelers hier bewust van maakt”, aldus NFO-kringvoorzitter Marc André de la Porte. Hij zei dit naar aanleiding van de afsluiting van het project Schoon Erf! Schone sloot!, dat op initiatief van de NFO tot stand kwam.
De afgelopen anderhalf jaar hebben 14 Gelderse fruittelers samengewerkt in het project ‘Schoon Erf! Schone Sloot!’. Binnen dit project is gewerkt aan het verkleinen van risico’s op erfemissie vanaf hun bedrijf met als doel duurzame fruitteelt te stimuleren en de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

De deelnemende fruittelers hebben op basis van de Erfemissiescan fruitteelt de risico’s voor erfemissie op het eigen bedrijf in kaart gebracht en hebben onderling kennis gedeeld onder begeleiding van de NFO, Fruitconsult, WUR en Waterschap Rivierenland. Waar nodig hebben zij aanpassingen gedaan binnen hun bedrijfsvoering.
De kennis en ervaring die deelnemende fruittelers hebben opgedaan in het project, is in de afgelopen weken in een drietal bijeenkomsten gedeeld met 110 fruittelers. Tijdens deze bijeenkomsten werd aandacht besteed aan waterkwaliteit in fruitteeltgebieden, wet- en regelgeving, erfemissieroutes, het op de juiste manier schoonmaken van spuitapparatuur én kregen telers tips voor betaalbare maatregelen om risico’s op erfemissie te verkleinen.
André de la Porte: “Ik ben blij dat er veel telers aanwezig waren bij de bijeenkomsten. Bewustwording is namelijk de eerste stap naar risico’s verkleinen.”

Lees een uitgebreid verslag van het project met tips over het voorkomen van erfemissie in Fruitteelt 24, vanaf pagina 17.

Het project ‘Schoon Erf! Schone Sloot!’ is gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de provincie Gelderland en het Waterschap Rivierenland. Het project is een van de projecten die zijn uitgevoerd onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 november 2018 - 20:01