De NFO is het niet eens met het huidige wetsvoorstel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het lozen van fruitsorteerwater op het vuilwaterriool. Het huidige wetsvoorstel biedt een te beperkte extra mogelijkheid om te kunnen lozen op het vuilwaterriool. Afgelopen zomer heeft de NFO in afstemming met handelsplatform Frugi Venta, dat handelsbedrijven met sortering vertegenwoordigt, gereageerd op de eerste voorstellen. Recent is een tweede versie ontvangen die het wetgevingstraject ingaat. De NFO is het niet eens met de hoge zuiveringseis die gesteld wordt en vindt dat naast de exact omschreven zuiveringstechniek, innovaties en een andere zuiveringsaanpak snel erkend moeten worden. Wilt u de mogelijkheden voor uw eigen bedrijf in beeld hebben, vraag dan de conceptwijziging van het activiteitenbesluit aan bij de NFO via een e-mail aan het secretariaat info@nfofruit.nl .

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 oktober 2013 - 10:09