Per 1 januari 2013 gaat het Activiteitenbesluit in. In dit besluit is staan voorschriften over het lozen van fruittransportwater. Water waarmee fruit gesorteerd is vanuit de reguliere teelt, mag u alleen gelijkmatig verspreiden over de bodem van een boomgaard. Dit is gelijk aan de beleidslijn die in 2008 door de Unie van Waterschappen is opgesteld. Daarnaast is in het Activiteitenbesluit opgenomen dat het lozen van dit water op een vuilwaterriool niet is toegestaan.

In de afgelopen jaren hebben bijna alle telers die fruit sorteren en een waterdumper hebben, contact gehad of afspraken gemaakt met het bevoegd gezag op welke wijze zij dienen om te gaan met het restwater. De NFO vindt dat, nu het Activiteitenbesluit ingaat, het niet kan dat deze afspraken en vergunningen, als ze afwijken van de voorschriften in het Activiteitenbesluit, per direct vervallen. In die situaties waar de kwestie in overleg geregeld is, moeten fruittelers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving. In het Activiteitenbesluit is nog niets opgenomen over de eisen die gesteld worden aan waterzuiveringsinstallaties en op welke wijze telers kunnen omgaan met het gezuiverd water. Het overleg hierover tussen de NFO, de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu vordert geleidelijk. De verwachting is dat deze partijen de eerste conceptwetteksten op korte termijn bespreken.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 december 2012 - 08:30