Door een uitspraak van het Europese Gerecht van de Europese Unie krijgen producentenorganisaties geen GMO-subsidies voor verwerkingsactiviteiten. Producentenorganisaties gingen daar wel van uit. Twee verwerkers van groenten en fruit maakten de zaak bij de Europese rechter aanhangig omdat zij niet voor GMO op investeringen in verwerking in aanmerking komen. Volgens het Europese Gerecht voorziet de GMO-verordening niet in het subsidiëren van verwerkingsactiviteiten. Daarnaast weegt mee dat verwerkers die geen lid zijn van een producentenorganisatie ongelijk behandeld worden. De uitspraak kan er toe leiden dat reeds verleende GMO-subsidie teruggevorderd wordt. In Nederland heeft dit niet direct grote gevolgen omdat de afzetorganisaties vooral vers product verkopen.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 19 juni 2013 - 10:00