Veel telers vinden op dit moment larven in afgevallen, overrijpe peren. In de meeste gevallen zijn dit larven van fruitvliegen, maar niet van de suzuki-fruitvlieg, zegt onderzoeker Herman Helsen van PPO Fruit. Hij onderzocht de afgelopen maanden tientallen door telers aangeboden vruchten. Uit de peren kwamen duizenden fruitvliegen, maar de suzuki-fruitvlieg werd nauwelijks aangetroffen. Ook in proeven waarbij overrijpe en rotte peren in kooien aan suzuki-fruitvliegen werden aangeboden, kon de soort zich niet voortplanten.

Naar aanleiding van eerdere berichten dat de suzuki-fruitvlieg op grote schaal in de natuur is aangetroffen, hebben de VVD-kamerleden Helma Lodders en Bart de Liefde vragen gesteld aan staatssecretaris Sharon Dijksma over de bestrijdingsmogelijkheden van deze schadelijke exoot. Ze willen van de staatssecretaris weten welke stappen zij gaat ondernemen om schade door de suzuki-fruitvlieg in de toekomst te voorkomen. Ze noemen daarbij parasitaire nematoden, waarvan overigens alleen nog op beperkte schaal proeven zijn uitgevoerd, en de toelating van het middel Tracer voor alle sectoren. Antwoorden op deze vragen worden pas verwacht bij het algemeen overleg over gewasbeschermingsmiddelen dat gepland staat op 4 december 2014. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 12:26