‘Doe ervaring op met groene middelen, zodat je er klaar voor bent als in de toekomst steeds meer middelen uit het bestaande pakket wegvallen.’ Dat was het dringende advies vanmorgen tijdens een bijeenkomst voor fruitteeltvoorlichters, georganiseerd vanuit Fruitvooruit.nl. Tijdens de bijeenkomst, voorafgaand aan de Fruitteelt Vakbeurs, werden adviseurs bijgepraat over de inzet en ervaringen met groene middelen.
Binnen Fruitvooruit.nl werken NFO, CAF, Fruitconsult, advisering en afzetpartijen samen om de fruitsector beter op de kaart te zetten. Qua communicatie naar de buitenwereld en innovatie binnen de sector zijn sinds 2019 al duidelijke stappen gezet. Vanaf dit jaar wordt met extra inzet ingezet op een werkbare gewasbeschermingsstrategie voor de toekomst. Het afgelopen jaar waren er al enkele proeven met groene middelen in de bestrijding van schurft en meeldauw in Elstar en Jonagold. De komende jaren wordt dit verder uitgebouwd met geld beschikbaar gekomen uit het Uitvoeringsprogramma Visie gewasbescherming 2030. Dat gebeurt onder andere in demoproeven bij Elstar, Conference en in het kleinfruit op Proeftuin Randwijk die de komende drie jaar gaan lopen. In de demo’s zal gekeken worden naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van gewasbeschermingsschema’s zoals die er naar verwachting over vijf jaar uitzien. Daarin is rekening gehouden met het wegvallen van middelen en de inzet van groene middelen.
De NFO vindt het belangrijk om als sector nu al voor te bereiden op de toekomst. Enerzijds door nu al ervaring op te doen als teler, maar ook door alle partijen

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 april 2022 - 12:00