De besturen van de Belgische veilingen Coöperatie Hoogstraten en BelOrta gaan onderzoeken of een fusie tussen beide organisaties mogelijk is. Beide besturen hebben toestemming gegeven tot het oprichten van een fusiecomité waarbinnen de besprekingen worden gevoerd. Coöperatie Hoogstraten en BelOrta werken nu al samen binnen de veilingkoepel LAVA dat onder andere het merk Flandria beheert. Het verder versterken van de marktpositie is de belangrijkste reden voor de beoogde fusie. Beide organisaties zijn financieel gezond.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 april 2017 - 17:44