Een alliantie van organisaties uit de land- en tuinbouw, waaronder NFO, maakt zich sterk om een ambitieus uitvoeringsprogramma Plantgezondheid 2030 in gang te zetten. In een gezamenlijke brief aan de woordvoerders van de Tweede Kamer-commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vragen ze de overheid voor de periode van 2019-2023 60 miljoen euro te reserveren voor de uitvoer van dit programma. Het bedrijfsleven zal dit bedrag minimaal verdubbelen, waardoor het investeringsbedrag uitkomt op 120 miljoen euro.
“We staan voor een grote opgave. Het gaat om de toekomst van de fruitsector. Daar zullen we met z’n allen in moeten investeren”, licht NFO-voorzitter Gerard van den Anker het belang voor de fruitsector toe. “De Nederlandse tuinbouwsector is toonaangevend in de wereld. Dat laat ook de onlangs door minister Schouten gepresenteerde visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ zien. Maar de landbouwvisie van Schouten heeft ook grote gevolgen voor de sector. En als je een stip op de horizon zet, moet je ook boter bij de vis doen om bij die stip te komen”, vindt de NFO-voorzitter.
“Het is niet alleen de nieuwe landbouwvisie waarmee de fruitsector te maken heeft. Er komt nogal wat op de sector af, zoals de vervanging van asbest, energietransitie en het vervangen van koelinstallaties met Freon. Dat betekent dat er ook middelen moeten komen om dit te realiseren.

In de landbouwvisie van Schouten speelt plantgezondheid en weerbaarheid een sleutelrol. In een weerbaar systeem kunnen gewassen tegen een stootje en krijgen ziekten en plagen minder kans. Dat betekent dat we moeten investeren in het versterken van groene gewasbescherming. We zijn al bezig met precisietechnieken en zullen dit verder moeten uitbouwen. Ook zullen we moeten kijken wat Proeftuin Randwijk daarin kan betekenen. Het is nu aan de overheid om te beslissen hoeveel geld er beschikbaar komt voor het uitvoeren deze landbouwvisie. Iedereen zal z’n steentje bij moeten dragen. Laten we met elkaar de schouders zetten onder een (klimaat)robuuste, ecologisch en economisch duurzame voedsel- en sierteelt. Daarmee blijft Nederland koploper en versterken we het vertrouwen in de toekomst”, aldus Van den Anker.

Klik hier voor de brief die LTO Nederland namens de 23 deelnemende organisaties en bedrijven naar de Tweede Kamer Commissie van LNV heeft geschreven.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 oktober 2018 - 19:55