Het Faunafonds heeft in 2016 in totaal € 21,1 miljoen uitgekeerd aan tegemoetkomingen in de faunaschade. Ten opzichte van 2015 is dit een stijging van ruim € 2 miljoen. Ruim 92% van het tegemoetkomingsbedrag dat in 2016 is uitbetaald is uitgekeerd als gevolg van ganzenschade. De uitkeringen voor mezenschade daalde van € 656.771 in 2015 naar € 132.204 in 2016. Het vergoedingspercentage voor mezenschade werd in 2016 teruggebracht van 60 naar 30 procent. In 2017 wordt geen tegemoetkoming voor mezenschade meer uitgekeerd.
Naast mezenschade werd in 2016 nog € 63.837 voor spreeuwenschade en € 5.212 voor schade door vinkachtigen uitgekeerd. Dat schrijft het Faunafonds in zijn jaarverslag.

In 2016 zijn bij het Faunafonds 4.989 aanvragen voor tegemoetkoming in faunaschade gedaan. Dit is een sterke stijging ten opzichte van 2015, toen 3.528 dossiers werden aangemaakt. De stijging is vooral te verklaren door gewijzigde regels rondom het melden van ganzenschade.

Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is het Faunafonds per 1 januari 2017 opgehouden te bestaan. De provincies zijn vanaf 1 januari 2017 wettelijk verantwoordelijk geworden voor het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade. De uitvoering van deze taak, inclusief bezwaar en beroep, is door de provincies ondergebracht aan BIJ12.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 mei 2017 - 19:39