Fruittelers in de gemeente Borsele kunnen dit seizoen gewoon gebruik  maken van hun anti-hagelkanon. Begin dit jaar verleende de gemeente vergunningen voor de negen anti-hagelkanonnen die binnen de gemeentegrenzen staan. De Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland had onlangs een beroep ingediend tegen de vergunning voor het kanon van één van de negen fruittelers met anti-hagelkanon in de gemeente Borsele. De stichting verzocht de vergunning op te schorten. De rechter heeft dit verzoek tot schorsing afgewezen en daarmee het hagelkanongebruik voor dit seizoen veiliggesteld. Het gaat om een voorlopige voorziening. Komend najaar buigt een meervoudige kamer zich over de zaak om tot een definitief oordeel te komen. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 10 juli 2015 - 12:55