De NFO heeft om diverse redenen de juiste gegevens nodig van haar leden. Een belangrijk onderdeel daarvan is actualisatie van teeltarealen. Ook voor u als lid is dit van belang. Wij kunnen u daarmee gericht informeren over de door u geteelde fruitgewassen en activiteiten van de betreffende productgroepen. Tevens is het NFO-contributiesysteem voor fruitteeltbedrijven gebaseerd op deze areaal- en gewasgegevens.

Tot op heden actualiseerde de NFO bedrijfsgegevens door middel van een hectare-enquête, die met intervallen van circa twee á drie jaar werd gehouden. Recentelijk besloot het NFO-hoofdbestuur om de jaarlijkse Landbouwtelling (Gecombineerde opgave) als uitgangspunt te nemen. Indien u de NFO machtigt gebruik te maken van die gegevens, dan blijft de NFO-administratie actueel en is ons herhaaldelijk verzoek om de hectare-enquête in te vullen voor u verleden tijd. Voor u en voor de NFO een efficiëntieslag. Binnenkort ontvangt u een verzoek om de machtiging te verlenen. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 25 november 2013 - 12:58