De EFSA heeft nieuwe, geharmoniseerde richtlijnen opgesteld waarmee het risico op blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen voor toepassers en omwonenden vastgesteld kan worden. Wetenschappers en risicobeoordelaars kunnen zo de gevolgen voor mensen die in contact komen  met de middelen – via huid of ademhaling – op de juiste en in de gehele EU op dezelfde manier inschatten. Naast een document op schrift ontwikkelde de EFSA een computerprogramma waarmee de blootstellingrisico’s berekend kunnen worden. Het programma berekent de risico’s voor vier doelgroepen: degenen die de middelen toepassen, medewerkers die in de bespoten gewassen werken, omwonenden en voorbijgangers.

De EFSA gebruikt voor de berekeningen gegevens uit een groot aantal databases, maar geeft ook aan dat er over de risico’s voor omwonenden nog vrij weinig bekend is. De organisatie roept onderzoekers in alle EU-lidstaten op zoveel mogelijk informatie te verzamelen om zo de gaten in het systeem te dichten. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 12:16