Bij het invullen van Mijn Percelen, onderdeel van de Gecombineerde Opgave, wordt gevraagd om welk gewas u teelt op een perceel. Vooraf ingevuld staat hier ‘Fruit’, dit geeft nu echter een foutmelding. De oorspronkelijke gewascode 212 (fruit) is niet meer geldig. Klik bij het wijzigen van een perceel op de ingangsdatum (staat standaard op 01-01-2014) en wijzig deze naar 01-01-2015. Bij einddatum hoeft niks ingevuld te worden. Vervolgens kunt u bij het vakje Gewas de juiste gewassen aanklikken. Begin gewoon met typen van het gewas dat u teelt en u krijgt enkele suggesties te zien, dit voorkomt een hoop scrollwerk want de gewassenlijst is zeer uitgebreid.
Tot 15 mei hanteert de helpdesk van RVO op werkdagen verruimde openingstijden en is tot 22:00 uur bereikbaar. U kunt bellen met 088 042 42 42. De medewerkers van RVO kunnen met uw toestemming ook meekijken in uw opgave en u op die manier verder helpen. Zij vragen dan naar uw relatienummer.
Zoals bekend is er uitstel voor het invoeren van de Gecombineerde Opgave tot 15 juni. Uitstel van inleverdatum werkt echter wel door in de gehele afhandeling van het GLB. Dit betekent dat subsidieaanvragen, die later worden ingediend door uitstel, mogelijk ook later worden uitbetaald. RVO.nl adviseert daarom om de opgave toch vóór 15 mei in te dienen.
Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 mei 2015 - 12:40