Vergroeningspremie en gewasdiversificatie; ik twijfel over het afsluiten van de bredeweersverzekering, wat moet ik aanvinken?; Pachtcontracten;  E-herkenning (Z-login met korting); 
Minimale bedrijfsgrootte om betalingsrechten te ontvangen; Staat uw vraag hier niet tussen of u loopt tegen problemen aan met invullen?
Geldt de vergroeningspremie en gewasdiversificatie ook voor mijn bedrijf?
Biologische bedrijven zijn vrijgesteld. Percelen met meerjarige gewassen zoals fruitteelt en (vrucht)boomkwekerij zijn ook vrijgesteld. RVO heeft een gewascodetabel uitgebracht (u krijgt een wit scherm, klik op het excel logo linksonderin) waarbij geldt dat wanneer bij uw gewas ‘JA’ staat bij de kolom ‘Blijvende Teelt’ u dan bent vrijgesteld voor de vergroeningseisen. U kunt in de Gecombineerde Opgave onder het kopje Vergroening dus aanvinken ‘Ik ben vrijgesteld van het hebben van 5% ecologisch aandachtsgebied’. Daaronder staat een vraag over gewasdiversificatie, daar hoeft u dan ook niks aan te vinken. Let op: heeft u echter een gemengd bedrijf van fruitteelt met akkerbouw dan is het onderdeel Vergroening vaak wel op uw bedrijf van toepassing.
 
Ik twijfel over het afsluiten van de Brede Weersverzekering. Wat moet ik aanvinken?
U heeft belangstelling voor de Brede Weersverzekering, maar twijfelt nog om het af te sluiten. Vink dan het hokje ‘Tegemoetkoming premie brede weersverzekering’ aan met ‘Ja’. Het aanvinken verplicht u tot niets.
Verderop krijgt u de vraag om een verzekeraar te kiezen. Kies één of meerdere verzekeraars, als u hier niks invult dan wordt het perceel niet opgegeven. De opgegeven verzekeraar bij het perceel kan volgens RVO later nog gewijzigd worden.
 
Pachtcontracten i.c.m. betalingsrechten
Hoe worden de nieuwe betalingsrechten vastgelegd in pachtovereenkomsten? Zijn de betalingsrechten eigendom van de pachter die ze aanvraagt op de grond die hij in gebruik heeft, of van de verpachter die eigenaar van de grond is? Naast het vastleggen van de eigendom van de betalingsrechten en aan wie de basispremie toekomt, is van belang om afspraken te maken over de vergroeningspremie en het compensatiebedrag tot en met 31 december 2018. Wilt u een nieuwe pachtovereenkomst laten controleren, hebt u een vraag over de nieuwe betalingsrechten en pacht, of over het opstellen van een PO? Neem dan contact op met de afdeling Juridisch advies van Accon avm. Te bereiken onder het telefoonnummer 026-3842384 of via juristen@acconavm.nl. Ook Alfa accountants heeft over dit onderwerp uitgebreid geschreven. 
E-Herkenning aanvragen (Z-login met korting)
Voor het invullen van de Gecombineerde Opgave dient u te beschikken over een zogenoemd e-Herkenningsmiddel (DigiD voor bedrijven). Hiermee kunt u inloggen op de website van RVO. E-herkenningsmiddelen zijn verkrijgbaar met verscheidene betrouwbaarheidsniveaus. RVO vraagt een betrouwbaarheidsniveau van EH2+.
Ondernemers moeten zelf een e-Herkenning aanvragen bij een erkende aanbieder. Z-login is een van de aanbieders en is tevens het bedrijf waarbij NFO en LTO zijn aangesloten. Voor het inloggen op de NFO-website  wordt ook gebruik gemaakt login-codes van Z-login. 
 
Minimale bedrijfsgrootte om betalingsrechten te ontvangen
De toeslagen worden pas uitgekeerd vanaf een bedrag van 500 euro per bedrijf. Wanneer een ondernemer twee jaar achtereen niet boven dit bedrag uitkomt, vervallen de rechten. Uit de GLB-check blijkt dat in 2015 minimaal 6,2 hectare fruit nodig is om aan de 500 euro te komen. In 2016 stijgen de tarieven dusdanig dat slechts 3,2 hectare fruit nodig is om een premie van 500 euro te ontvangen. Voor ondernemers van kleine bedrijven, zeker voor degenen die minder dan 3,2 hectare fruit hebben, is het interessant een grondgebruikverklaring op te stellen met andere grondeigenaren om toch aan de 500 euro te komen en zo de toeslagen voor de toekomst veilig te stellen. Immers, de tarieven blijven tot 2019 stijgen.
Staat uw vraag hier niet tussen of u loopt tegen problemen aan met invullen?
Heeft u vragen over de Gecombineerde Opgave, dan kunt u met de medewerkers RVO bellen: 088 042 42 42. De medewerkers kunnen met uw toestemming ook meekijken in uw opgave en u op die manier verder helpen. Zij vragen dan naar uw relatienummer
U kunt ook altijd uw accountants- of boekhoudkantoor in schakelen voor advies.
 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 30 maart 2016 - 18:36