Het eerste jaar van de tweejarige proef met geluidssystemen om vogels uit perenaanplanten te verjagen, heeft nog geen duidelijk resultaat opgeleverd. Vanwege het lage schadeniveau op de proefpercelen kon niet worden vastgesteld of de geluidssystemen met nieuwe geluiden effectief zijn.
Voor het onderzoek zijn alarmkreten van inheemse kool- en pimpelmezen opgenomen en ook het geluid van het zogenoemde krekelsysteem. Gekeken wordt of er gewenning optreedt en of er verschil is in effect op mezen en kraaiachtigen. Op vijf percelen is een Alcetsound getest en op vijf andere percelen een Birdyell. De verschillen tussen beide systemen waren in 2016 zeer klein.
In 2016 werden op de proefpercelen nauwelijks peren aangepikt door vogels. Het gemiddelde schadeniveau lag op 0,2 procent, terwijl dat in 2014 en 2015 tussen 2,3 en 2,5 procent was. Ook is in 2016 meer schade toegebracht door kraaien dan door mezen. Een oorzaak hiervan kan zijn dat het broedseizoen van mezen in 2016 slecht verliep vanwege het koude voorjaar in combinatie met het feit dat er veel alternatief voedsel in de vorm van beukennootjes voorhanden was. De verwachting is dat bij iets hogere schadeniveaus wel duidelijk conclusies kunnen worden getrokken uit de proeven. In 2017 worden de tests opnieuw uitgevoerd.
CLM voert dit onderzoek uit in opdracht van BIJ12 Faunafonds en in samenwerking met de NFO-kring Midden-Nederland. Met het onderzoek wil BIJ12 Faunafonds fruittelers tegemoet komen in het feit dat de schadevergoeding voor mezenschade de afgelopen jaren is afgebouwd. In 2017 worden geen tegemoetkomingen meer uitgekeerd.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 april 2017 - 16:57