Het voorstel van SGP-er Elbert Dijkgraaf om boeren en tuinders vrijstelling op de assurantiebelasting te verlenen heeft geen steun in de Tweede Kamer gekregen. Bij de stemmingen over het Belastingplan 2018 volgde de volledige coalitie het negatieve advies van staatssecretaris van Financiën Menno Snel. De staatssecretaris is van mening dat een dergelijke vrijstelling niet voldoet aan het zogenoemde toetsingskader belastinguitgaven. Ook zou het afschaffen van de assurantiebelasting op de brede weersverzekering concurrentieverstorend zijn ten opzichte van andere sectoren.
Dijkgraaf ziet de assurantiebelasting als belemmering om deel te nemen aan de brede weersverzekering. “De deelname aan brede weersverzekeringen is veel minder hoog dan verwacht en gewenst. De recente evaluatie laat zien dat de hoge premie, het hoge eigen risico en beperkte dekking de belangrijkste redenen zijn om geen brede weersverzekering af te sluiten. Dit ondanks de subsidiëring via de Regeling brede weersverzekering. Het evaluatierapport geeft daarom in een van de aanbevelingen aan dat eventueel de hoogte van de assurantiebelasting aangepast kan worden”, aldus Dijkgraaf. Ook wees hij de Tweede Kamer er op dat in Frankrijk naast hoge subsidies de brede weersverzekeringen ook vrijgesteld zijn van de assurantiebelasting.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 november 2017 - 16:34