Provincies moeten straks toestemming geven voor de jacht op schadelijk wild. Dat staat in het voorstel voor de nieuwe Wet Natuurbescherming die staatssecretaris Sharon Dijksma afgelopen week naar de Tweede Kamer stuurde.

In eerste instantie plaatste ze de grauwe gans, kolgans, ree en het damhert, edelhert en wild zwijn ook op de lijst van bejaagbare soorten, maar in haar laatste voorstel zijn deze wildsoorten geschrapt. De jacht is, net als nu, voortaan alleen planmatig toegestaan op eenden, fazanten, houtduiven, hazen en konijnen. Ook mag er alleen nog worden gejaagd voor beheer en schadebestrijding. Plezierjacht is niet meer toegestaan. De wildbeheereenheden, die vallen onder verantwoording van de provinciale faunabeheereenheden, bepalen of jacht op andere soorten in uitzonderingsgevallen is toegestaan. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 08:35