De NFO krijgt vragen van telers over de verplichte gewasbeschermingsenquête van het CBS. Per het tweede kwartaal van dit jaar is deze verplicht gesteld (uiterlijk aanleverdatum bij CBS is 3 augustus). Dat komt doordat de EU het CBS heeft verplicht om gegevens over gewasbescherming aan te leveren bij Eurostat (het Europees statistisch bureau). Helaas heeft procederen hiertegen dus geen zin… Telers die de enquête niet invullen, , lopen het risico op een dwangsom van maximaal € 15.000. De NFO noemt de hoogte van de sancties buitenproportioneel. 
Navraag bij het CBS leert dat u kwartaalcijfers uit uw eigen registratieprogramma in excel mag zetten en dan aanleveren bij het CBS. Dirk-Jan Hoogerdijk van het CBS kan telers hiermee wat tegemoet komen: “Dit kost ons wel wat meer werk van verwerken, maar dan is het in ieder geval wel aangeleverd.”. In registratieprogramma Regro kun je via het het tabblad ‘Rapport’ en dan de optie ‘CBS2016’ een kant en klaar document voor het CBS genereren. Na het kiezen van het gewas en het betreffende kwartaal wordt deze automatisch naar het CBS verzonden.
Werkt u via een andere registratieprogramma dan kunt u de digitale keuze aangeven bij vraag A4 in de enquête, het bestandje mag gemaild worden naar gewasbescherming@cbs.nl. Komt u in tijdnood met het invullen voor 3 augustus? Bel even met het CBS via 045 570 64 00, uitstel tot 10 augustus is mogelijk.
Het CBS geeft aan redelijk wat telefoontjes te krijgen van telers vanwege de naderende deadline; wegens de vakantieperiode is het CBS nu echter niet op volle sterkte. Rob Vijftigschild is bij het CBS het inhoudelijke aanspreekpunt over de enquêtes. Vanaf 9 augustus is hij weer aan het werk. Voor veelgestelde vragen over dit onderwerp klik hier

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 juli 2016 - 13:04