De Topsectoren gaan twee nieuwe projecten meefinancieren. Het betreft de bestrijding van de Suzuki-fruitvlieg en het verbeteren en voorspellen van kwaliteit Conference en Elstar voorafgaande aan bewaring en transport in de keten. De NFO rondt deze maand de nieuwe subsidieaanvragen bij Topsectoren af via de samenwerkingsovereenkomsten met PPO en de deelnemende partijen. Na het indienen van de samenwerkingsovereenkomsten zal het ministerie de subsidie voor het eerste onderzoeksjaar definitief toekennen. Daarnaast gaan de reeds lopende projecten, gericht op vruchtrot in appel en peer en perenbladvlo, het laatste onderzoeksjaar in. Ook deze projecten zijn met geld van de Topsector gefinancierd. Naast de 50 procent cofinanciering door private partijen, komt via de Topsectoren dit jaar ruim €500.000, en in de daaropvolgende jaren nogmaals €500.000, van de overheid beschikbaar voor onderzoek in de fruitteelt. De NFO houdt de komende onderzoeksjaren de vinger aan de pols om te verzekeren dat de gestelde doelen worden behaald en dat ze snel toepasbaar zullen zijn in de praktijk. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 juni 2014 - 13:34