Sharon Dijksma, staatsecretaris van Economische Zaken stelt 1,8 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van de voedselproductie. Zij daagt het Nederlandse bedrijfsleven uit om innovatieve oplossingen aan te dragen.

Via het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) stimuleert de overheid het bedrijfsleven om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Deze SBIR-aanbesteding is een samenwerking van de topsector Agrifood en het ministerie van EZ en richt zich op het efficiëntere gebruik van grondstoffen en hoogwaardiger gebruik van reststromen.

Ondernemers kunnen tot 2 september een offerte indienen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw proces, product of dienst. Voor de eerste fase is een budget van 700.000 euro beschikbaar, met een maximum van 50.000 euro per project. Voor de tweede fase ligt er een bedrag van 1,1 miljoen euro voor drie à vier R&D-projecten. Meer informatie is te vinden op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir.  

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 juli 2014 - 12:50