De Provincie Gelderland blijft bij het standpunt dat voor mezenschade in de fruitteelt een eigen risico van 100% geldt. Dat staat in de startnotitie, die de basis vormt voor het in 2018 vast te stellen Faunabeleid. “Rechtsongelijkheid”, zegt NFO-kringbestuurder Marc André de la Porte. “De provincie meet met twee maten.”
Bij faunaschade hanteert de provincie het principe dat als zich ondanks het treffen van preventieve maatregelen en inspanningen schade voordoet, een tegemoetkoming plaatsvindt. Een uitzondering geldt echter voor mezenschade in de fruitteelt. De provincie wil daarvoor geen tegemoetkoming meer uitkeren. Dat is niet terecht, vindt André de la Porte. “De problematiek is dat mezen niet verstoord mogen worden en niet bejaagbaar zijn. Ze mogen alleen geweerd worden”, aldus de NFO-bestuurder.
Overigens is de provincie voornemens ook in andere teelten waar jaren achtereen schade door natuurlijk in het wild levende beschermde diersoorten optreedt, een verhoogd eigen risico te hanteren. Doel daarvan is de grondgebruiker te stimuleren meer te investeren in het treffen van maatregelen.
In de rechtszaal zal uiteindelijk blijken of de provincie Gelderland zijn voorgenomen beleid tot uitvoer kan brengen. In augustus werden telers in een door de NFO aangespannen rechtszaak nog in het gelijk gesteld, maar de provincies gingen in hoger beroep. Naar verwachting zal de Raad van State hierover medio 2018 een uitspraak doen.

Behandelbedrag
De provincie is voornemens het behandelbedrag, dat geïnd wordt bij de aanvraag van een tegemoetkoming, om te zetten in een statiegeldregeling. Dat betekent dat agrariërs het behandelbedrag van € 300 terugkrijgen als hun aanvraag wordt gehonoreerd. Voordat deze regeling verder wordt uitgewerkt, zal deze binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO) worden besproken.
Tot slot heeft de provincie de vrijstellingen voor het doden van spreeuwen en roeken in de fruitteelt uit de voorheen geldende Verordening schadebestrijding diersoorten in Gelderland, overgenomen in het nieuwe faunabeleid.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 oktober 2017 - 19:09