Om te beginnen wens ik alle leden van de NFO een heel goed en gezond 2015 toe. En voor de fruittelersleden hoop ik op een veel beter financieel resultaat dan in het afgelopen jaar. In het nieuwe jaar staan ons tal van uitdagingen te wachten. De NFO wil haar leden daar waar mogelijk helpen deze uitdagingen aan te gaan.

In de eerste plaats door actuele, op maat en de sector toegesneden informatie te verstrekken door een mix van schriftelijke informatie via een vernieuwd concept van Fruitteelt en digitale informatievoorziening via Nieuwsbrieven. Hierover kon u lezen in het Kerstnummer. In de tweede plaats gaat de NFO door met het werken aan een duurzame en effectieve gewasbescherming.  Dit gebeurt in de vorm van het beschikbaar krijgen en houden van voldoende gewasbeschermingsmiddelen in combinatie met een innovatie- en actieplan plantgezondheid. Daarover hoort en leest u meer in het kader van de NFO-Jaarvergadering komend voorjaar. Ten derde blijft de NFO strijden voor verlaging van de arbeidskosten. Het gaat met name om de kosten van tijdelijke arbeid waaronder piekarbeid. Hiertoe moeten voor de fruitteelt de WW-kosten meer in overeenstemming worden gebracht met de lasten. Daarnaast moet voor alle seizoensgebonden arbeid het wettelijk minimumloon worden gehanteerd, zonder allerlei op- en toeslagen. Ten vierde gaat de NFO door met het versterken van onze marktpositie: door markttoegang naar derde landen te bewerkstelligen; door promotiecampagnes én door het verbeteren van de kwaliteit in het winkelschap van onze hoofdrassen Elstar en Conference. Bovendien wil de NFO fruitteeltonderzoek in Nederland in de benen houden. Met alle belanghebbende partijen, van voorlichting tot afzet, gaat de NFO het gesprek aan om te komen tot een door de sector gedragen en te financieren onderzoeksaanpak.

Uw lidmaatschap van de NFO maakt het mogelijk dat wij met deze onderwerpen aan de slag kunnen gaan. Uw inbreng bij de opzet en uitvoering zijn van niet minder groot belang. Ik hoop dat ik op u mag blijven rekenen.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 14:28