De gemeente Buren moet gaan onderzoeken of er spuitvrije zones moeten komen rondom bebouwing in het buitengebied. Dat stelt de Raad van State in een zaak die was aangespannen door de Stichting Milieuwerkgroep Buren en enkele particulieren tegen het bestemmingsplan Buitengebied.

 

De gemeente Buren nam in diverse bestemmingsplannen voor nieuwbouw spuitvrije zones van 50 meter op, maar heeft dit in het bestemmingsplan Buitengebied nagelaten. De gemeenteraad geeft aan dat de gemeente Buren vanouds een sterke vermenging kent van bebouwing en agrarische activiteiten. Het buitengebied kent een groot aantal buurtschappen en verspreid liggende woningen. Het opnemen van spuitvrije zones zou te grote gevolgen hebben voor de fruitsector en is daarom door de gemeente nagelaten. Bij nieuwbouw wil de gemeente wel spuitvrije zones handhaven.

De Raad van State stelt nu dat de gemeente Buren alsnog moet onderzoeken hoe de feitelijke situatie rondom de bebouwing in het buitengebied op dit moment is. De gemeente moet kijken of er binnen 50 meter van de bebouwing op dit moment fruitteelt plaatsvindt en of er aanleiding is om deze gronden van een spuitvrije zone te voorzien.

 

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 23 april 2012 - 22:00