Goed overleg tussen NFO, ZLTO, telers en gemeente Reimerswaal heeft opgeleverd dat er nu een beter werkbare situatie is ontstaan rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente. Na controles in het najaar van 2017, startte het overleg tussen gemeente en de sector.
In eerste instantie presenteerde de gemeente vergaande eisen. Een belangrijk struikelblok voor telers was dat er maximaal drie personen op één kamer mochten slapen. Deze limiet is nu losgelaten. In plaats daarvan komt er wel een eis voor een minimaal vloeroppervlak per persoon in de kamer. Mondeling is nu afgesproken dat deze op 2,7 m2 zal worden vastgesteld.
Ook over de minimale afstand tussen de huisvesting en de boomgaard is gesproken. Gebaseerd op de norm voor een spuitvrije zone langs bebouwing, was deze vastgesteld op 50 meter. Ook daarin wil de gemeente de sector tegemoet komen. Per bedrijf zal worden bekeken hoe de huisvesting het beste landschappelijk ingepast kan worden.
Wat betreft de brandveiligheid is de eis dat de wanden van de huisvesting 30 minuten brandvertragend moeten werken. Vooral voor telers die mensen inpandig huisvesten, levert dat problemen op. “Er zijn telers die in 2012 een loods hebben gebouwd met het plan om daar later huisvesting in te maken. Destijds is er mondeling overleg geweest over wat de beste oplossing zou zijn, maar inmiddels zijn de eisen verscherpt waardoor telers nu met extra kosten te maken krijgen”, legt NFO-afdelingsvoorzitter André Alkema uit. Voor de betreffende telers is dit zuur. Telers en gemeente blijven hierover nog in overleg. Zolang dit overleg loopt, zal de gemeente niet handhaven, mits er mensonterende omstandigheden worden aangetroffen.
Alkema benadrukt dat deze kwestie met de huisvesting weer heeft laten zien dat belangenorganisaties het verschil kunnen maken. Door inbreng van goede argumenten, lobby bij politieke partijen (ook door individuele telers) en de welwillendheid van de gemeente, is nu een werkbare oplossing ontstaan.
Alkema verwacht dat in de toekomst steeds meer telers hun arbeidsmigranten op het eigen bedrijf zullen huisvesten. Het draagvlak voor huisvesting op campings en vakantieparken lijkt steeds verder af te brokkelen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 27 maart 2018 - 17:10