NFO-Productgroep Peer streeft ernaar om voor Conference tot een sterk merk te komen. De noodzaak hiertoe, meent Gerben van Woudenberg (voorzitter NFO-Productgroep Peer) ligt in het feit dat bij exportpartijen Conference, naar onder meer Duitsland, er geregeld klasse II peren gesorteerd worden in partijen klasse I. In klasse II partijen gebeurt hetzelfde maar dan met het toevoegen van klasse III peren. Dit leidt tot teleurstellingen bij de afnemers terwijl de sector in Duitsland de Conference promoot.

Van Woudenberg reageert desgevraagd op de constateringen van Fred Jacobs (specialist kwaliteitszaken, KCB) in diens Marktzichtcolumn in Fruitteelt nr 13. Hij deed melding in dit NFO-vakblad over het bewust verpakken van klasse II Conference in klasse I partijen.

Van Woudenberg betreurt dit zeer, juist in een jaar dat ook klasse II goed aan de prijs is en het te verwachten zou zijn dat het minder voorkomt. Volgens hem speelt dit probleem al een aantal jaren.

De productgroep gaat de mogelijkheden onderzoeken of zij een sterke kwaliteit kan waarborgen door onder meer een vrij ras als Conference onder merk af te zetten. Volgens Van Woudenberg geven incidenten zoals door Jacobs beschreven aan dat een merkstrategie voor Conference hard nodig is. Bij een sterker perenmerk laten sorteerders het wel uit hun hoofd om op die wijze te sorteren, aldus Van Woudenberg.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 april 2013 - 14:00