De plannen van de regering voor 2013 en voor de jaren daarna gaan zeker gevolgen hebben voor de fruitbedrijven. Voor volgend jaar draait het om afschaffing rode diesel, verhoging van het hoge BTW(reeds van kracht per 1 oktober 2012 ) en een meer dan verdubbeling van de assurantiebelasting per 1 januari 2013. Dit zijn vooral maatregelen die de kosten sterk verhogen. Voor de jaren daarna zitten er ook maatregelen in het vat die de kostentechnisch interessant zijn voor de fruitbedrijven. Om hierop te kunnen inspelen is het goed om hier kennis van te nemen. De definitieve plannen voor 2013 en de plannen uit het regeerakkoord voor 2014 en verdere jaren zijn door LTO en NFO op een rij gezet. Hierbij is gekozen voor een systematiek dat voor de agrarische bedrijven zowel de positieve als de negatieve effecten zijn weergegeven. De totale lijst van maatregelen met de positieve en negatieve effecten is hier weergegeven

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 7 december 2012 - 13:00