De plannen van de regering voor 2013 en voor de jaren daarna gaan zeker gevolgen hebben voor de fruitbedrijven. Voor volgend jaar draait het om afschaffing rode diesel, verhoging van het hoge btw-tarief (reeds van kracht per 1 oktober 2012) en een meer dan verdubbeling van de assurantiebelasting per 1 januari 2013. Dit zijn maatregelen die de kosten sterk verhogen.

Voor de jaren daarna zitten er ook maatregelen in het vat die kostentechnisch interessant zijn voor de fruitbedrijven. Om hierop te kunnen inspelen is het goed om daar kennis van te nemen. LTO en NFO hebben de definitieve regeringsplannen voor 2013 en de plannen uit het regeerakkoord voor 2014 en verdere jaren op een rij gezet. Hierbij is gekozen voor een systematiek die voor de agrarische bedrijven zowel de positieve als negatieve effecten weergeeft. Klik voor de totale lijst met de positieve en negatieve effecten hier .

Zoals hierboven vermeld, gaat het op de korte termijn om maatregelen die een negatief effect hebben op het inkomen van de fruitteler en andere agrarische bedrijven. Om inzichtelijk te krijgen welk effect de maatregelen hebben op het inkomen, hebben LTO en NFO verzocht om koopkrachtplaatjes voor zelfstandig ondernemers. Dan kunnen wij het effect van de maatregelen op de koopkracht van de agrarisch ondernemer in kaart brengen. Als eerste worden de effecten van de reeds bekende maatregelen berekend (verhoging btw, afschaffing rode diesel, verhoging assurantiebelasting). Voor de werknemers zijn de effecten op de koopkracht van de inkomensafhankelijke zorgpremie al op papier gezet.

Straks komen deze modellen ook van pas bij de discussies over de invoering van de zogenoemde winstbox. Hierin worden de zelfstandigenaftrek, de fiscale oudedagsreserve, de meewerk- en startersaftrek betrokken. Het is goed om dan te beschikken over modellen van de effecten op de koopkracht van de agrarische ondernemers.

Het is wel positief te kunnen melden dat de regering de landbouwvrijstelling tijdens deze regeerperiode wil behouden.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 7 december 2012 - 13:30