De NFO werkt op vele fronten aan een effectief middelenpakket. De werkzaamheden beperken zich niet tot het beschikbaar krijgen van gewasbeschermingsmiddelen. Het is dringend nodig dat de sector kan beschikken over werkbare etiketten. Ook nam de NFO het initiatief om meer nieuwe, driftreducerende doppen voor de sector binnen bereik te krijgen.

Om te komen tot werkbare etiketten zijn er grofweg twee dingen nodig. Het etiket moet eenvoudiger en de sector moet de beschikking krijgen over meer driftreducerende technieken. Voor een eenvoudiger etiket werkt de NFO, in overleg met het Ctgb, aan een classificatiesysteem waar alleen het te behalen emissiepercentage op het etiket komt te staan. Voor een verdere stap in de driftreductie  is het noodzakelijk dat we bestaande emissiereducerende-technieken kunnen stapelen. Nu is deze mogelijkheid er nauwelijks. Als voorbeeld denkt het bestuur aan een stapeling van techniek en windhagen. Het belang van de windhaag zou daarmee wel weer eens belangrijker kunnen worden. De NFO is over de stapeling in overleg met het Ctgb. De onderbouwing van de stapelingen komt van PPO/PRI. De NFO is ervan overtuigd dat de sector hiermee een belangrijke stap kan zetten in de verdere driftreductie. Naast stapeling van bestaande erkende driftreducerende-technieken investeert de sector in nieuwe technieken om de emissie verder terug te dringen. De sector heeft hier een groot belang bij omdat er dan meer mogelijkheden komen om bestaande middelen toe te passen. Bovendien komen nieuwe toelatingen dan eerder in bereik van de sector.

De NFO heeft een aantal nieuwe driftreducerende-doppen laten doormeten. Het blijkt dat hier perspectiefvolle doppen bijzitten met hoge driftreducties. De vervolgstap is dat ze voor de meest belovende doppen nu een officiële erkenning gaat aanvragen. Ze gaat ervan uit dat deze erkenning voor het volgende teeltseizoen is geregeld. Een aantal van deze doppen wordt uitgetest op proeftuin Randwijk. De eerste resultaten zijn te zien op de Opendag van 20 augustus. De NFO wil hiermee bereiken dat met de nieuwe doppen eveneens weer een stap gezet kan worden naar een verdere driftreductie.

De NFO werkt op verschillende fronten om te komen tot een werkbaar middelenpakket. Als sector moeten we op een praktische wijze werken aan het verder terugdringen van de emissie. Terugdringen van de emissie staat gelijk aan verruiming van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. We moeten als sector dan ook niet bang zijn om hoge doelen te stellen om dit te bereiken. Een sector met ambities krijgt het beter voor elkaar om werkbare regels ingevuld te krijgen

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 10 juli 2015 - 13:19