Waar gaat het heen met de gewasbescherming? Deze vraag dringt zich op als we de diverse ontwikkelingen op een rij zetten. De NFO constateert dat chemische gewasbeschermingsmiddelen onder druk staan en zet zich actief in voor het behoud van een effectief middelenpakket. Daarvoor is een geïntegreerde aanpak van zowel de teelt als natuurlijke en chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig.

De realiteit is het verdwijnen van middelen zoals Exact en Decis, maar ook de inperkingen van Admire vanwege de bijendiscussie, het verdwijnen van de toelatingen in de bedekte teelten bij Signum en Switch en de te verwachte veranderingen bij captan waarvan de besluitvorming drie maanden is opgeschort.  Daarnaast ligt een verdere inperking van het gebruik van Basta in het verschiet,  meldde de toelatingshouder. Tevens zal de discussie over de bescherming van bijen het terugdringen van normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en strengere en nieuwe Europese criteria meer toelatingen onder druk zetten. 

Tegenover de teruggang bij de chemische gewasbeschermingsmiddelen zien we een opkomst van niet-chemische middelen. Zo is de toelating van Karma uitgebreid naar houtig kleinfruit, nemen de investeringen van het bedrijfsleven in groene gewasbeschermingsmiddelen toe en bestaat een belangrijk deel van de nieuwe projecten in 2013 van het Expert Centre Speciality Crops (ECSC) uit biologische middelen. Dit alles ondanks dat het veel te traag loopt in Europa als het gaat om de wijze waarop groene gewasbeschermingsmiddelen toegelaten kunnen worden en hoe we kunnen omgaan met plantenversterkers. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft gelukkig besloten de RUB-toelating in Nederland in stand te houden totdat hierover duidelijkheid is . 

De NFO speelt actief in op de ontwikkelingen. Zo is het, met het tijdig ontwikkelen en erkend krijgen van driftreducerende maatregelen, gelukt om het middelenpakket in stand te houden. Gezien de verwachtingen doet de NFO er een schepje bovenop om de emissie terug te dringen voor het behoud van voldoende middelen. De NFO investeerde ook fors in residuonderzoek voor de bedekte teelten bij Steward en Calypso met als gevolg dat er in de bedekte teelten een middelenpakket blijft.

De stuurgroep van het ECSC sprak afgelopen week over de inzet die nodig is om te zorgen dat de bestrijding van ziekten en plagen mogelijk blijft. De groep concludeerde dat een geïntegreerde aanpak van zowel de teelt, natuurlijke en chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig is. Het nog verder uitwerken van geïntegreerde gewasbescherming verdient prioriteit en is één van de hoofdthema’s in de (door het kabinet dit voorjaar gepubliceerde) nota Duurzame Gewasbescherming.

Om mee te blijven doen in de internationale concurrentie zijn ook de effecten op de kostprijs beslist een punt van aandacht.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 6 september 2013 - 10:55