Met ingang van 1 januari 2015 wordt het gewasbeschermingplan afgeschaft en vervangen door een alternatieve aanpak. Dit maakte staatssecretaris van Landbouw, Sharon Dijksma, maandag 16 december bekend. Tegelijk presenteerde zij een alternatief voor het gewasbeschermingplan.

Het alternatief bestaat uit het bijhouden van een vormvrije ‘gewasbeschermingmonitor’ (teeltadministratie van middelen en maatregelen), meer aandacht voor geïntegreerde gewasbescherming in spuitlicentiebijeenkomsten en de introductie van een spuitlicentie voor adviseurs. Kortom: de inzet om de administratieve last van het gewasbeschermingplan te vervangen door een zinvollere invulling om geïntegreerde gewasbescherming verder te ontwikkelen, is gerealiseerd. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 23 december 2013 - 13:29