Met het afgeven van de beschikbaarheid voor Tracer in kers en pruim zijn de afgelopen week de NFO-aanvragen voor vrijstellingen in 2015 afgerond.

De NFO heeft voor 2015 zes vrijstellingen aangevraagd. Tracer, Exirel en Vitisan zijn gehonoreerd. De NFO heeft zelf de aanvraag voor Vertimec Gold ingetrokken toen de beschikbaarheid in 2015 in overleg met het Ctgb via een opgebruiktermijn kon worden geregeld. De aanvragen voor Spruzit en kalkzwavel zijn niet gehonoreerd omdat ze niet aan alle toelatingscriteria voldeden.

Volgend jaar zullen zich weer knelpunten in de gewasbescherming voordoen. De NFO is al begonnen met de aanpak voor 2016. Wat zijn daarbij de voorwaarden van het ministerie van EZ voor de meeste kans op succes?

Bij het aanvragen van vrijstellingen is een eerste vereiste dat er uitzicht is op een definitieve oplossing. Bijvoorbeeld via een reguliere toelating of nog liever via een niet-chemische oplossing. Toekomstgerichte middelen zoals Exirel staan dan ook positiever in beeld dan een middel waarbij de toelating is verlopen zoals Vertimec. Verder dient een middel aan alle toelatingseisen te voldoen. Het Ctgb, de NVWA en het ministerie van EZ willen in dit traject zonder meer meedenken hoe dit kan worden bereikt. Als dit niet lukt, wordt in principe de vrijstelling niet afgegeven. Dit jaar heeft het ministerie van EZ geen enkel verzoek tot vrijstelling uit de agrarische sector gehonoreerd wanneer deze aanvragen een negatief advies kregen van het Ctgb.

Indien zich volgend jaar dezelfde knelpunten voordoen, wat zeer aannemelijk is, moet de NFO kunnen aantonen dat er bij het oplossen van het knelpunt voortgang is geboekt ten opzichte van dit jaar. Dit kan bijvoorbeeld door een vrijstelling aan te vragen voor een potentieel middel van de toekomst, zoals dit jaar bij Exirel het geval was. Verder is het van belang dat de sector via innovatie investeert om een ziekte of plaag op een andere manier te beheersen. Bij de aanvragen tegen suzuki-fruitvlieg heeft dit zeker geholpen.

Vorig jaar is het niet gelukt om een vrijstelling voor Tracer te verkrijgen in kers. Dit jaar gebeurde dat wel en bovendien ook voor pruim. Voor kers kwam het groene licht omdat enkele knelpunten in het dossier door nieuwe gegevens konden worden opgelost. Voor pruim is het gelukt omdat de NFO via haar contacten wist te bereiken dat vanuit Duitsland de benodigde residugegevens beschikbaar werden gesteld.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 10 juli 2015 - 12:57