In mei heeft het kabinet de tweede nota Duurzame Gewasbescherming voor de periode 2013 tot 2023 uitgebracht. Een belangrijke doelstelling is het terugdringen van het aantal normoverschrijdingen in het oppervlaktewater.

Deze week kwamen in een ronde tafel gesprek met leden van de Tweede Kamer de maatregelen ter sprake om de doelstellingen te halen. Het is niet verwonderlijk dat milieu- en maatschappelijke organisaties, maar ook de waterschappen, aan verdergaande maatregelen denken dan de NFO. De NFO houdt vast aan twee andere uitgangspunten in de nota: het economische perspectief van de land- en tuinbouw moet versterkt worden en de maatregelen moeten aansluiten bij het Europese beleid.

Maandag 1 juli staat de behandeling van de nota in de Tweede Kamer gepland en wordt duidelijker welke maatregelen de komende maanden uitgewerkt gaan worden.

 

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 juni 2013 - 11:30