De agrarische sector, supermarkten, wetenschappers en milieuorganisaties gaan samenwerken aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland. In totaal achttien organisaties hebben deze intentie binnen de zogenoemde ‘verklaring van Driebergen’ uitgesproken. De verklaring zal worden overhandigd aan landbouwminister Carola Schouten. De afspraak is om het plan voor de zomer van 2018 gereed te hebben. Deelnemende partijen zijn onder andere LTO Nederland, Unilever, Natuur en Milieu, Milieudefensie, Rabobank, Agrifirm, Natuurmonumenten en de Vogelbescherming.

Aanleiding voor het Deltaplan is het feit dat er sterke aanwijzingen zijn dat de biodiversiteit in Nederland onder druk staat of afneemt. Zowel de diverse soorten planten en dieren, alsook het bodemleven staan onder druk. Deze negatieve trends doen zich voor in zowel het agrarisch gebied als in de natuurgebieden in Nederland en betreffen zowel de totale aantallen als de biodiversiteit van planten en dieren.
De ondertekenaars van de verklaring zien de huidige toestand van biodiversiteit als een bedreiging voor het natuurlijk kapitaal van Nederland. Zowel als het gaat om een gezonde bodem als basis voor duurzame landbouw en natuur  alsook voor het vertrouwen van de consument in producten uit de Nederlandse agrofood keten. Een vernieuwende aanpak is dringend nodig en kan het best in samenwerking worden bereikt. Daarbij moeten partijen worden beloond voor handelen dat het behoud van biodiversiteit ondersteunt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 november 2017 - 16:24