Na jaren van daling steeg het totale landbouwareaal in Nederland in 2013 met 0,3 procent tot 1.847.600 hectare. In de akkerbouwsector (+4,5%) en fruitteelt (+1,5%) steeg het areaal het sterkst. Het fruitteeltareaal bedroeg in 2013 19.100 hectare. In de meeste sectoren daalde het areaal.

Van alle landbouwgrond is zo’n 60 procent in het bezit van agrariërs die de grond zelf gebruiken. Een groot deel is in het bezit van particulieren die de grond verpachten en daarnaast zijn het Rijksvastgoed- en ontwikkelbedrijf, gemeenten, investeringsmaatschappijen, BBL en kerken eigenaar van een substantieel deel van de landbouwgrond. In de afgelopen twintig jaar ging jaarlijks gemiddeld 3 procent van het areaal over in andere handen, waarvan circa twee derde door bedrijfsoverdrachten binnen families. Dat is niet verwonderlijk: 87 procent van de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven zijn gezinsbedrijven. Op een gezinsbedrijf bedraagt het aandeel gezinsarbeid minimaal 50 procent van de totale arbeid. Op het overgrote deel van de gezinsbedrijven wordt zelfs meer dan 90 procent van de arbeid uitgevoerd door gezinsleden. Het aantal gezinsbedrijven daalt sinds 1980 met 2 tot 3 procent per jaar. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 08:33