De NFO blijft de komende maanden nauw betrokken bij de uitwerking van het GLB. Belangrijkste keuzes die nog gemaakt moeten worden, zijn of  Nederland volledig overgaat op het flat-rate systeem of hier uitzonderingen in wil aanbrengen, het tempo van de invoering van de vergroeningspremie en of bij overheveling van de eerste naar de tweede pijler wel of geen nationale co-financiering is vereist.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 augustus 2013 - 12:35