De NFO is van mening dat er na het geplande EU-overgangstraject in het nieuwe GLB in 2020 sprake moet zijn van een flat-rate systeem in Nederland. De contouren van het GLB zijn duidelijk geworden voor de periode 2015-2020. De nationale invulling van het nieuwe GLB moet nog dit jaar worden afgerond. Deze invulling wordt bepaald door het ministerie van EZ in samenspraak met de Tweede Kamer. Binnenkort komt de staatssecretaris met een Kamerbrief over de nationale invulling.

In de agrarische sector is overeenstemming om naar het flat-rate systeem te gaan, alleen over de snelheid van omschakeling verschillen de meningen. Alle sectoren zijn het erover eens dat er een overgangsperiode nodig is om bedrijven die nu historische rechten ontvangen, in de gelegenheid te stellen zich aan te passen aan het flat-rate systeem. LTO-Nederland staat daarom op het standpunt dat een langere periode dan zes jaar nodig is om het nieuwe systeem volledig in te voeren.

De NFO vindt het verder belangrijk dat de brede weerverzekering in de toekomst ondersteuning vindt vanuit de overheid. Dit kan binnen het GLB maar kan ook met nationale ondersteuning plaatsvinden. Hierover vindt overleg plaats met het ministerie van EZ. De fruitteeltsector is vrijgesteld van twee belangrijke eisen voor de vergroeningstoeslag. Fruitteeltbedrijven hoeven geen ecologische zone op hun bedrijf in te richten en ook niet minimaal drie gewassen te telen. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 november 2013 - 09:26