Op 26 juni is het hoofdakkoord over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op Europees niveau gesloten. In september wordt in de EU over een aantal open einden de knoop doorgehakt. Vervolgens zullen lidstaten nog diverse keuzes moeten maken bij de nationale uitwerking. De NFO is nauw betrokken bij de verdere uitwerking.  

Keuzes die Europa nog moet maken zijn wel of geen nationale cofinanciering bij overheveling van geld van de eerste naar de tweede pijler. Een lidstaat heeft mogelijkheden om uitzonderingen in te bouwen op flat rate systeem na de overgang in 2019. Daarnaast kunnen lidstaten ook de uitbetaling van de vergroeningspremie nationaal invullen. Het Ministerie van Economische Zaken wil in november de keuzes voor Nederland gemaakt hebben.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 31 juli 2013 - 08:23