Vorig jaar heeft de EU haar voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gepresenteerd voor 2014. Voor de NFO waren belangrijke opmerkingen dat alle fruitteeltbedrijven voor de hectaretoeslag in aanmerking komen. De toeslag voor vergroening moet worden losgekoppeld van de basispremie en er moeten voor vergroening voldoende mogelijkheden komen om hieraan in de fruitteeltsector te kunnen voldoen. De Nederlandse overheid en de EU-commissie zijn gevoelig voor argumenten van de NFO om de totale fruitteeltsector in aanmerking te laten komen voor toeslag. In het aanvankelijke voorstel van de EU-commissie kwamen alleen fruitteeltbedrijven met bestaande rechten en gespecialiseerde fruitteeltbedrijven in aanmerking. Hierdoor zou circa 6000 ha buiten de boot vallen. Het lijkt erop dat EU de term gespecialiseerde fruitteeltbedrijven wil laten vallen waarmee ons doel wordt bereikt. Duidelijkheid wordt pas bij besluitvorming in dit najaar verkregen.

De agrarische sector wil ontkoppeling van de basistoeslag en vergroeningstoeslag. Henk Bleker houdt alsnog vast aan koppeling, evenals de EU-commissie. Het EU-parlement is wel gevoelig voor ontkoppeling. Via het parlement willen LTO en NFO trachten de ontkoppeling af te dwingen. Als de koppeling blijft bestaan, vindt bij het niet-voldoen aan vergroeningseisen korting op de basistoeslag plaats. Ook de drie eisen voor vergroening, permanent grasland, minimaal drie gewassen en 7 procent natuur zijn nog niet van de baan.

Hoe de overgang van het oude naar het nieuwe systeem vorm krijgt, staat nog niet vast. Gepland staat dat er in 2014 wordt gestart met 40 procent van de basispremie en dat deze vervolgens in vijf jaar groeit naar 100 procent, met een maximum van € 270 per hectare. De vergroeningspremie zou in principe wel vanaf de start geheel worden uitgekeerd. De start in 2014 zou in dat geval op €100 basispremie en € 120 vergroeningstoeslag uitkomen. De overgang kan ook zeven jaar vergen en verschillende lidstaten willen de clausule dat de uitkering aan bestaande bedrijven met niet meer dan bijvoorbeeld 30 procent mag worden ingekort. De meerderheid van de lidstaten staat nog achter het principe van volledige ontkoppeling, dus een overgang naar een nieuw systeem van toeslagen.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 24 augustus 2012 - 09:30