In 2016 wordt versie 5 van Global GAP van kracht. Telers kunnen dan wijzigingen op het certificeringsschema verwachten. Op dit moment zijn er in totaal, voor alle sectoren, al meer dan zeshonderd voorstellen voor aanpassing van de controlepunten gedaan. Een voorlopig overzicht hiervan wordt gepresenteerd op de Global GAP Summit, die van 27 t/m 29 oktober in Abu Dhabi wordt gehouden. Medio 2015 worden de definitieve regels bekendgemaakt. Vaststaat dat er de komende jaren meer aandacht komt voor microbiologische verontreinigingen, watergebruik en duurzaamheid. Ook wordt ingezet op een nauwere samenwerking tussen partners in de voedselketen om zo de herleidbaarheid in de keten beter te waarborgen. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 3 oktober 2014 - 13:10