Met een verdergaande en slimmere automatisering kan de frequentie van de audits voor GlobalGap mogelijk omlaag. Dat was een van de ideeën die op de GlobalGap-conferentie werden besproken. Tijdens de conferentie zijn geen besluiten genomen over nieuwe eisen, maar is vooral nagedacht over de richting die GlobalGap in zou moeten slaan. De twee belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen, zijn duurzaamheid en digitalisering. Met een verdere digitalisering wordt het verzamelen van gegevens eenvoudiger, maar rijst ook de vraag of dat niet tot ongewenst gebruik van telersgegevens leidt. Gediscussieerd werd onder andere over de vraag in hoeverre de data beschikbaar moeten zijn voor andere partijen, zoals NVWA. De GlobalGap-conferentie vond op 27 september plaats in Amsterdam. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 oktober 2016 - 14:56