Het Productschap Tuinbouw heeft producentenorganisaties op de hoogte gebracht van de wijzigingen (met ingang van 2013) in subsidiabele investeringen en middelen vanuit GMO. Innovatieve apparatuur voor nachtvorstbestrijding in de fruitteelt door middel van het verblazen van hete lucht, komt nu in aanmerking voor GMO-subsidie. Tenminste als het apparaat getrokken wordt door een trekker (zoals de Frostbuster) en het niet om een stationaire installatie gaat. Beregeningsinstallaties tegen nachtvorst komen niet voor GMO-subsidie in aanmerking. Ook is de lijst voor gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO), die in aanmerking kunnen komen voor GMO-subsidie, uitgebreid met middelen zoals Boni Protect, Armicarb en Karma. Het is aan de erkende telersverenigingen om GMO-subsidies te verlenen op zaken die aan de GMO-criteria voldoen.

Volg ook de artikelenserie Subsidie in Fruitteelt

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 maart 2013 - 10:30