De teelt van Junami in sleuven op Proeftuin Randwijk leverde in 2016 meer kilo’s op dan op de meeste vollegrondspercelen. De aanplant is nu in het zesde groeijaar. Als de producties de komende zes jaar op dit niveau blijven is deze teeltmethode niet alleen productiever, maar ook rendabeler dan de teelt in vollegrond.
Nu de teelt succesvol verloopt is de belangrijkste onderzoeksvraag die rest, of de bomen lang genoeg vitaal en productief blijven. In de sleuventeelt worden de bomen met maar 15 procent van het wortelvolume geteeld ten opzichte van bomen in de vollegrond. Op dit moment vertonen de bomen geen tekenen van vitaliteitsverlies. De bomen zullen echter zo’n twaalf jaar op het huidige niveau moeten blijven produceren wil het systeem rendabel zijn in de praktijk.

Een voordeel van de sleuventeelt is dat deze teelt duurzamer is omdat er minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn voor een gezonde teelt met een goede opbrengst. Het beter reguleren van vruchtgroei, -dracht, -maat en -kwaliteit via fertigatie (het geven van kunstmest via druppelirrigatie) leidt tot zowel een hogere kwaliteitsproductie als minder milieubelasting. De sleuven zijn smal en ondiep en bekleed met folie. Ze zijn gevuld met speciale zandgrond. Op Proeftuin Randwijk worden de groeiomstandigheden in de sleuven tot in de kleinste details gecontroleerd. Vanuit een centrale bemestingsruimte worden per sleuf water en nutriënten gedoseerd. Het water dat weer uit de sleuf afvloeit wordt ook apart opgevangen om te kunnen bepalen hoeveel mineralen daadwerkelijk door de bomen zijn opgenomen.

Sleuventeelt in de praktijk
Eind 2016 is het eerste sleuventeeltperceel op praktijkschaal aangelegd. In Cothen is 0,5 ha met peer in sleuven geplant. Het perceel kampt met een honingzwambesmetting die niet te bestrijden is en zich verspreidt via wortel-wortelcontact. Sleuventeelt is hiervoor nu de beste oplossing. Hieruit blijkt dat het onderzoek zich inmiddels verbreedt naar de mogelijkheden die sleuventeelt ook kan bieden bij grotere bodemproblemen: ziekten en plagen, water- en zoutoverlast, slechte bodemstructuur, enz.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 mei 2017 - 20:54