Frambozenplanten ontwikkelen zich beter onder hersluitbare kappen dan in tunnels. Zowel de ontwikkeling van de plant als de ziektedruk waren gunstiger blijkt uit proeven van Cravo Equipments in Mexico. Hoewel de teeltomstandigheden niet vergelijkbaar zijn met die in Nederland, zijn de resultaten wel een bevestiging van eerdere proeven die zijn uitgevoerd in Washington.
Met de hersluitbare kappen is het klimaat beter te sturen. De in juni geplante frambozen onder het Cravo-systeem ontwikkelden 4 tot 6 scheuten per plant, terwijl de in mei geplante planten in de tunnels slechts 2 tot 3 scheuten per planten ontwikkelden. De ziektedruk (roest en mijten) was op het perceel met hersluitbare kappen lager, vanwege een lagere luchtvochtigheid. De 5 meter hoge wanden lijken vooralsnog afdoende te werken tegen de suzuki-fruitvlieg. Bijen van buiten het perceel nemen de barrière wel om de bloemen te bestuiven.
Resultaten van de productie en kwaliteit zijn nog niet bekend, omdat de oogst nog niet is afgerond.

Bekijk ook het Youtube-filmpje.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 december 2017 - 19:30